Wat doet een kinder/jeugdpsychotherapeut?

Foto 8 De therapeut houdt rekening met het feit dat kinderen en jongeren in ontwikkeling zijn en zorg behoeven. De therapeut kan kiezen voor een directe of meer indirecte aanpak van de problemen. Bij de directe aanpak kan samen met het kind geïnventariseerd worden, waar het bang voor is, waar dat mee te maken heeft en hoe het kind zelf denkt over mogelijke oplossingen. Dit betekent meestal dat het kind kan zeggen wat er aan de hand is, dat het probleem is af te bakenen en dat een doelgerichte aanpak een geschikte methode is.

Bij een indirecte manier van werken wordt het kind gevraagd om uit te drukken wat het bezighoudt. Voor jonge kinderen is het spel de meest gangbare manier om zich uit te drukken. De therapeut kan hieruit afleiden hoe het kind zijn leven ervaart en proberen te achterhalen hoe de problemen zijn ontstaan. Naast het spelen vinden ook gesprekken plaats. Daarbij kan het kind vertellen over het leven thuis, op school, of daarbuiten. Het gesprek als middel om contact te maken met het kind wordt belangrijker naarmate het kind ouder is. Werken met creatief materiaal kan een onderdeel zijn van de therapie. Ook rollenspel of andere therapeutische technieken behoren tot de mogelijkheden.

Afhankelijk van de aard van de problemen kan de aanpak gericht zijn op het verwerken van ervaringen van vroeger of meer gericht zijn op het vinden van een oplossing voor problemen in het heden.

Welke procedures worden er bij de behandeling gevolgd?

De meest gangbare therapie bij kinderen is individuele psychotherapie. De therapeut werkt meestal met een combinatie van praten en spel om het kind met zijn problematiek te begrijpen en de gewenste veranderingen te laten ontstaan. Meestal komt het kind of de jongere één keer in de week voor een afspraak van drie kwartier. Met behulp van oefeningen wordt in kleine stappen toegewerkt naar wenselijk gedrag.

Ouderbegeleiding

Foto 9 Hoe u als ouders bij de behandeling wordt betrokken hangt af van de leeftijd en wensen van uw kind. In principe is er altijd sprake van ouderbegeleiding als een kind in therapie is. Een uitzondering kan adolescenten betreffen. De ouderbegeleiding vindt individueel of met beide ouders plaats. Indien u bent gescheiden wordt er meestal met de verzorgende ouder samengewerkt. Indien nodig of gewenst, wordt ook de niet verzorgende ouder bij de behandeling betrokken.

Gesprekken kunnen ook alleen met de ouders plaatsvinden over b.v. hoe zij het gedrag van hun kind kunnen beïnvloeden en veranderen. Soms is er sprake van een probleem waarbij de onderlinge verhoudingen in het gezin een rol spelen. Er kan gekozen worden voor gezinstherapie. Hierin worden alle gezinsleden betrokken. Door middel van praten, opdrachten of oefeningen kan worden gezocht naar een andere wijze van communiceren met elkaar.

Hoe lang duurt de behandeling?

Van te voren is niet precies te zeggen hoe lang de behandeling zal duren. Bij een afgebakend probleem, zoals b.v. faalangst op school, zal de behandeling doorgaans kortdurend zijn; dat wil zeggen: enkele sessies in de loop van ca een half jaar. Bij hardnekkige of complexe problemen kan de behandeling één tot drie jaar.

Welkom